KOREANENGLISH
- 연구원소식 - 공지사항
공지사항
제목 2020 정세전망 간담회
작성자 JPI  (admin)
2019-12-30 14:17:59

2020 정세전망 간담회

                                                      일시: 2020년 1월 3일(금) 15:00

                                                      장소: 제주평화연구원 소회의실

​                                                      주최: 제주평화연구원

 

 

*참석자(가나다 순)

도종윤(제주평화연구원 연구실장)

손정욱(제주평화연구원 연구위원)

한동균(제주평화연구원 박사 후 연구위원)

한인택(제주평화연구원 연구위원)